Allmänna transportvillkor

Dessa allmänna villkor gäller för alla Jetpaks transporttjänster. I dessa allmänna villkor avser "försändelse" alla dokument, kollin eller paket som transporteras av Jetpak på uppdrag av dig som "avsändare" i syfte att tillhandahålla Jetpaks tjänster.

Rätt att inspektera 

Jetpak förbehåller sig rätten att öppna och kontrollera försändelsen för att säkerställa att innehållet motsvarar den deklaration som avsändaren lämnat. Jetpak förbehåller sig vidare rätten att när som helst kontrollera den deklarerade vikten och volymen.

Upphämtning och leverans 

07:00 – 16:59 lokal tid, måndag till fredag till normala taxor
08:00 – 16:59 i Finland
17:00 – 06:59 lokal tid, måndag till fredag, veckoslut och helgdagar mot en tilläggsavgift
17:00 – 07:59 i Finland

Volymvikt 

Om försändelsens volymvikt (beräknad enligt nedan) är högre än den faktiska vikten, används volymvikten för att beräkna transportkostnaden.

1 m3 = 200 kg för flygtransporter

1 m3 = 280 kg för budtransporter

Bränsletillägg

Jetpaks bränsletillägg finns här

Övrigt 

Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor förklaras eller anses vara verkningslös, ogiltig eller inte verkställbar i sin helhet eller delvis, fortsätter de återstående bestämmelserna att gälla i full utsträckning.

Tillämplig lag 

Eventuella tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa allmänna villkor ska avgöras av domstolar på Jetpaks huvudsakliga verksamhetsort och regleras av lagarna i det landet.