Privacy statement

ALLMÄNT

Jetpak Group AB, org.nr. 556415-6650 (”Jetpak”) respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

För att kunna tillhandahålla tjänster åt dig som kund eller erbjudanden om våra tjänster som potentiell kund måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som:

Beställer tjänster från oss på Jetpak, representerar en avsändare eller mottagare, eller tar emot en sändning och signerar för den.

  • Har ingått avtal med oss
  • Har varit i kontakt med vår sälj- eller kundservicepersonal, eller
  • Har fyllt i kontaktformuläret eller annat formulär på vår hemsida

COOKIES

Vi på Jetpak använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra tjänster. I vår cookie-policy förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra cookies.
Du hittar policyn här.

FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Jetpak har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder ikraft.

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss på Jetpak om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter.

Jetpak Group AB
org.nr. 556415-6550
Tornvägen 17A
19060 Stockholm-Arlanda, Sweden

Attn: DPO
E-post: dpo@jetpak.com
Telefon: 08-555 85 220