För investerare

Jetpak är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Få mer information på www.jetpakgroup.com

Certified advisor

Jetpak har ingått avtal med FNCA Sweden AB (FNCA) i dess egenskap av godkänd rådgivare, så kallad Certified Advisor.
FNCA övervakar som Certified Advisor att Bolaget lever upp till First Norths Premiers regelverk.

Läs mer om FNCA här eller ring: 08-528 00 299.