Transportlösningar för bilindustrin

Komponentleverantörer, fordonstillverkare och fordonsverkstäder jobbar med expressleveranser sedan länge. De är en nödvändighet när en lastbil blir stående eller när en maskin går sönder. Stillestånd kostar stora pengar varje minut, och det sparar både pengar och tid att lösa ärendet med en expressleverans från en ort någonstans i Norden, snarare än att hämta från ett centrallager längre söderut i Europa.

Det finns också en poäng med att se över det övriga logistikflödet för att hitta den optimala mixen av leveranser.

Säker expressleverans när det gäller stora värden

Fordonsindustrins produktionsteknik och maskiner blir alltmer avancerade och därmed värdefullare. Dyrbar utrustning som blir stående i väntan på reservdelar eller underhåll kan drabba verksamheten hårt. Stillestånd innebär förseningar i produktionen och varje minut kostar pengar. Vi vet att de höga kraven på effektivitet, tillgänglighet, precision och kostnadskontroll inom fordonsindustrin ställer minst lika höga krav på logistiken.

  • Garanterad leveranstid
  • Tillgängligt när som helst, året runt
  • Från dörr till dörr inom ett par timmar inom hela Europa

Tillgänglighet handlar om tid

Klassiska logistiksystem bygger ofta på leverans från ett lokalt lager. Det går snabbt, men många lagerpunkter kostar också stora pengar i kapitalbindning och lagringskostnader.

Det som ofta glöms bort är att ledtid inte är en fråga om avstånd, utan om tid. Med systematiserade expressleveranser kan du centralisera lagerhållningen med lika eller högre servicegrad.

Leverans inom några timmar i Norden och Europa 

Hanterar du dagligen situationer där stora värden står på spel? Det gör vi också. Vårt jobb är att se till expressleveranserna fungerar. Alltid. Hela vår verksamhet är inriktad på det och alla medarbetare är tränade i att blixtsnabbt planera och utföra transporter med hög precision. Vi levererar samma dag inom Norden och Europa.

Vi finns tillgängliga för dig dygnet runt och levererar ända ut till en grusväg i skogen och rätt in till liften på en verkstad, alltid med den snabbaste vägen.