Transportløsninger for bilindustrien

Komponentleverandører, bilprodusenter og bilverksteder har jobbet med ekspressleveranser i lang tid. De må steppe inn når en lastebil blir stående eller når en maskin går i stykker. Nedetid koster mye penger hvert eneste minutt, og det sparer både tid og penger å løse saken med en ekspressleveranse fra et eller annet sted i Norden, snarere enn å hente fra et sentrallager lenger sør i Europa. Det er også et poeng å gjennomgå resten av logistikkflyten for å finne den optimale kombinasjonen av leveranser.

Sikre ekspressleveranser av store verdier 

Bilindustriens produksjonsteknologi og maskiner blir stadig mer avanserte og dermed mer verdifulle. Dyrt utstyr som blir stående i påvente av reservedeler eller vedlikehold kan ramme virksomheten hardt. Nedetid innebærer forsinkelser i produksjonen og hvert minutt koster penger. Vi vet at de høye kravene til effektivitet, tilgjengelighet, nøyaktighet og kostnadskontroll innen bilindustrien stiller minst like høye krav til logistikken.

  • Garantert tidspunkt for levering
  • Tilgjengelig når som helst, året rundt
  • Fra dør-til-dør i løpet av et par timer i hele Europa

Tilgjengelighet handler om tid 

Klassiske logistikksystemer er ofte basert på levering fra et lokalt lager. Det går raskt, men mange lagerpunkter koster også mye penger i form av kapitalbinding og lagringskostnader.

Det som ofte glemmes er at ledetid ikke er et spørsmål om avstand, men om tid. Med systematiserte ekspressleveranser kan du sentralisere lagerbeholdningen med lik eller høyere servicegrad.

Leveranse i løpet av noen timer i Norden og Europa 

Håndterer du daglig situasjoner der store verdier står på spill? Det gjør vi også. Vår jobb er å sørge for at ekspressleveransene fungerer. Alltid. Hele vår virksomhet er fokusert på det og alle ansatte er opplært i å lynraskt planlegge og utføre transporter med høy presisjon. Vi leverer samme dag i Norden og Europa.

Vi er tilgjengelige for deg døgnet rundt og leverer helt ut til en grusvei i skogen og rett inn til heisen på et verksted, alltid den raskeste.