Bærekraftig transport

- Slik tar Jetpak ansvar for miljøet

Å verne om miljøet er en naturlig og viktig del av vår virksomhet. Alt fra det vi som individer kan gjøre i hverdagen, til det vi i Jetpak kan påvirke – på kort og lang sikt.

Eksempler på våre bærekraftige løsninger

  • Du som sender pakker med Jetpak mottar en karbondioksid-deklarasjon per forsendelse, som selvfølgelig er inkludert i prisen.
  • Vi lærer opp våre sjåfører til å kjøre økonomisk og har innført automatisk måling av presist drivstofforbruk i alle våre kjøretøy.
  • Transportene utføres med det nærmeste tilgjengelige og best egnede kjøretøyet.
  • For å redusere belastningen på miljøet sender vi fakturaen via e-post.

Moderne fly med redusert miljøpåvirkning 

Vi er fullstendig klar over at vi er i transportbransjen, som bidrar til utslipp av karbondioksid og andre miljøskadelige stoffer. Selv om forretningsideen vår faktisk er basert på å transportere ting i ubrukte rom i vanlige fly som fremdeles går i henhold til en tidtabell, med eller uten våre pakker. Vi har altså ingen egne fly i luften, men deler ressurser med andre virksomheter – en smart delingsform.

Vår virksomhet er basert på transport via fly og kjøretøy på bakken, og det er innen dette vi kan gjøre de største endringene. Flyflåten som brukes av våre to største partnere er av de mest moderne i bransjen. Blant annet brukes nå Airbus 320 NEO, som relativt sett har en redusert påvirkning på miljøet med lavest mulig utslipp av miljøskadelige stoffer.

Mer miljøvennlige kjøretøy 

Når det gjelder kjøretøyene våre, pågår det en kontinuerlig utskifting av disse, og vi fyller på med de best fungerende og mest miljøvennlige alternativene. Det pågår en gradvis overgang til miljøvennlig drivstoff, og det er dette Jetpak fokuserer mest på nå. Gass, elektrisitet og biodrivstoffet HVO100 (fornybar biodiesel) er noen eksempler. Med en overgang til sistnevnte kan eksisterende kjøretøy brukes hele sin levetid, noe som er positivt sett fra et bærekraftsperspektiv. Bruken av elbiler (EVs) er evaluert og vil bli brukt mer og mer der det er mulig med en rekkevidde relatert til våre kunders behov, og akkurat nå ruller de første elbilene våre ut på noen steder i Norge og Sverige.

Noen andre eksempler på hva vi kan gjøre for miljøets skyld: 

Alle kontorer følger våre retningslinjer og bruker for eksempel grønn elektrisitet, kildesorterer, reduserer antall reiser ved å bruke videokonferanser, miljøklassifiserte tjenestebiler og elektriske trucker til lasting av flyet. Ved innkjøp velger vi miljømerkede produkter, og vi utdanner hele personalet.

Kvalitets- og miljøsertifisert 

Jetpak er kvalitets- og miljøsertifisert. En naturlig del av miljøarbeidet vårt er at vi hele tiden finner nye og flere måter å redusere vår miljøpåvirkning.

Her kan du laste ned våre kvalitetssertifikater:

Sertifikat Kvalitet SS-EN ISO 9001: 2015 (PDF)

Sertifikat Miljø SS-EN ISO 14001: 2015 (PDF)

Sustainability report 2023 Jetpak Top Holding AB