FAQ's

Å sende noe fra dør-til-dør skal være enkelt. Nedenfor svarer vi på noen av de vanligste spørsmålene vi får. Hvis du har andre spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss på 915 09 899 eller via kundeservice@jetpak.no.

Når du skal bestille din Jetpak pakkeleveranse, ringer du kundeservice på 915 09 899, send en mail til kundeservice@jetpak.no eller bestill direkte her

Jetpak er kvalitets- og miljøsertifiserte.

Les gjerne mer her

Du pakker varen inn i emballasje som passer størrelsesmessig. Pakken skal ha et hardt og stabilt ytre og et mykt indre for optimal beskyttelse. Innholdet skal pakkes for å tåle standard pakkehåndtering.

Les mer her

Ja, Jetpak tar ut drivstofftillegg,

Vennligst se aktuelt drivstofftillegg her.

Som avsender kan du søke luftfartstilsynet om å bli en såkalt kjent avsender for å få raskere behandling gjennom sikkerhetskontrollen. For avsendere som ikke er klassifiserte som kjente avsendere, belastes et sikkerhetsgebyr.

Du trenger bare å være en kjent avsender hos de forskjellige myndighetene i de respektive landene og på de forskjellige språkene.

For mer informasjon vennligst kontakt ditt lokale Jetpak-kontor.

I vår personopplysningspolicy kan du lese mer om hvordan opplysningene dine blir behandlet når du sender pakker med Jetpak.

Nei, Jetpak sender alltid pakker uansett dag, men du bør tenke på at en mottaker kanskje ikke har åpent.

Ja, for vår raskeste tjeneste Jetpak Direct garanterer vi leveringstiden og du får pengene tilbake hvis vi er mer enn én time forsinket.
Les mer her.

Ja, Jetpak er tilgjengelig alle dager i uken, døgnet rundt, året rundt. 

Ja, dette er mulig til/fra de fleste av våre destinasjoner i Europa.
Vær oppmerksom på at det er lokale åpningstider.
Kontakt Jetpaks kundservice 915 09 899 for mer informasjon.

Skal du sende noe i samme by kan vi levere innen 60 minutter, men ofte raskere enn det.

I Sverige kan vi levere innen 3 timer og oppover, avhengig av hvilken leveringstid du ønsker. Det samme gjelder i Norden, der vi med vårt unike nettverk kan levere fra 4 timer og oppover. Forsendelser til Europa og verden er oftest fremme dagen derpå.

En Jetpak-forsendelse spores i sanntid via nettsiden og det finnes også andre onlineløsninger, kundeservice@jetpak.no eller telefon via 915 09 899.

Jetpak forholder seg til bestilleren av oppdraget. Mottakeren kan avbestille levering av pakken hvis den også er bestilleren.
Avbestilling skjer ved å kontakte Jetpaks kundeservice på 915 09 899 eller kundeservice@jetpak.no.
Hvis forsendelsen allerede er hentet, returneres den til avsenderen og debitering skjer for utført arbeid.

Ja, mottakeren signerer en kvittering ved en Jetpak-levering.

Hvis mottakeren ikke var til stede ved leveringsforsøket, vil Jetpak kontakte mottakeren og deretter prøve å levere forsendelsen på nytt.
Hvis mottakeren ikke vil ta imot forsendelsen, kontakter Jetpak oppdragsgiveren som bestemmer hva som skal skje.
Debitering for leveringsforsøket skjer likevel.

Ved utenlandsforsendelse med Jetpak må Proforma- eller kommersiell faktura vedlegges.
Hvis varen selges til utlandet, bruker du kommersiell faktura. Hvis det bare er en levering, bruker du Proformafaktura. 

Vi håndterer leveringen din fra dør-til-dør over hele verden. Hvis du skal sende noe utenfor EU, må vi gjøre en fortolling av innholdet. Til det trenger vi en proformafaktura eller kommersiell faktura fra deg.

Etter at bestillingen er gjennomført, send fakturaen din merket med AWB-nummer til oss på kundeservice@jetpak.no.

Merk også at fakturaen skal signeres i fire eksemplarer og at den skal følge med pakken.

Det påløper importgebyr på forsendelser som sendes til og fra land som ikke er medlem av EU, som for eksempel Norge, Færøyene og Sveits.

Du kan bruke vår raskeste tjeneste Jetpak Direct i Norden og Europa.

Våre Next day-tjenester kan brukes over hele verden.

Når du bestiller en forsendelse via Jetpak, er det avsenderen som selv er ansvarlig for å fylle ut tolldokumenter.

Du har mulighet til å kjøpe en vareforsikring hos Jetpak.
Det koster 1 % av varens verdi, minimum kr 100,-
Maks forsikringsbeløp er kr 800.000,- og det er ingen egenandel

Merk at telefoni/datautstyr kun kan forsikres for maks kr 170.000,- og personlig løsøre og flyttegods maks kr 40.000,-
Enkelte varer kan ikke forsikres.
Ved spørsmål om din vare kan forsikres, kontakt Kundeservice kundeservice@jetpak.no

Tiden du har på deg til å betale importgebyret avhenger av gjeldende regler for mottakerlandet, hvor godset skal importeres.

Se lokale tollregler for mer informasjon.

Du kan finne både leveringstid og pris ved å kontakte Jetpaks kundeservice 915 09 899.

Ved flytransport bestemmes maksstørrelsen på forsendelsen avhengig av målene på døren til lasterommet på den aktuelle flytypen.

Generelt kan Jetpak transportere gods med målene 120 x 80 x 80 cm.

Kontakt Jetpaks kundeservice på 915 09 899 for informasjon om forsendelser med avvikende form, for eksempel hvis forsendelsen er veldig lang.

Ja, men spesielle regler gjelder for tørris når det kommer til emballasje, innholdsdeklarasjon og merking av godset.

For å bestille en slik transport må du ringe oss på 915 09 899.

Med Jetpak kan du sende alt fra en konvolutt og et nøkkelknippe til noe som veier flere hundre kilo (en gang fraktet vi en hval!). Det er imidlertid et par ting du bør tenke på:

  1. Hvis forsendelsen din skal med fly, er prisen din basert på volumvekt, altså både mål og vekt.
  2. Av sikkerhetsgrunner transporterer vi ikke farlig gods. Unntaket er tørris og forsendelser pakket i tørris, der spesielle regler gjelder for emballasje, innholdsdeklarasjon og merking av godset. For å bestille en slik transport må du ringe oss.

Samsung Galaxy Note 7 er ikke tillatt på flygninger hos SAS og Norwegian.

Har du spørsmål eller tanker, ring oss gjerne på 915 09 899

Maksvekten varierer avhengig av hvilken flytype forsendelsen din skal fraktes med og det kan variere sterkt.
Ha gjerne for vane å kontakte Jetpaks Kundeservice på 915 09 899 dersom du har en forsendelse med en vekt på over 50 kg.
All vekt justeres opp til nærmeste kg.

Ja, Jetpak kan generelt ikke håndtere farlig gods, med unntak av tørris.
Det kan også være andre restriksjoner, lover og regler.

Se mer i Jetpaks generelle vilkår eller kontakt kundeservice på 915 09 899.

Ja, når du sender farlig gods er det regler.

Kontakt Jetpaks kundeservice på 915 09 899 for mer informasjon.