Reklamasjon

Eventuelle krav mot Jetpak må fremsettes skriftlig:
innen 14 dager fra mottak av varene i tilfelle skade eller delvis tap av forsendelsen.
innen 21 dager etter levering av varene i tilfelle forsinkelse av forsendelsen.
innen 120 dager fra datoen for utstedelse av luftfraktbrevet i tilfelle totalt tap (fullstendig manglende levering) av forsendelsen.

Ved tapte, delvis tapte eller skadede varer, bør Jetpaks kundeservice kontaktes før du returnerer, selger eller reparerer varene.
Hvis varene er skadet, vennligst ta vare på emballasjen for eventuell inspeksjon som måtte være nødvendig.
Jetpak er ikke ansvarlig for skader forårsaket av iboende defekter ved varene, skade på grunn av utilstrekkelig emballasje, eller av en handling fra offentlig myndighet utført i forbindelse med inn-, ut- eller transitt av forsendelsen.

Våre vilkår

Reklamasjon

Beløp i lokal valuta
Klikk for å bekrefte
Skriv inn e-posten din
Skriv inn ditt telefonnummer