Reklamation

Ethvert krav mod Jetpak skal fremsættes skriftligt:
inden for 14 dage fra modtagelse af varerne i tilfælde af beskadigelse eller delvist bortkomst af forsendelsen.
inden for 21 dage efter levering af varerne i tilfælde af forsinkelse af forsendelsen.
inden for 120 dage fra datoen for udstedelse af luftfragtbrevet i tilfælde af totalt tab (fuldstændig manglende levering) af forsendelsen.

I tilfælde af bortkomne, delvist bortkomne eller beskadigede varer, skal Jetpaks kundeservice kontaktes inden returnering, salg eller reparation af varerne.
Hvis varen er beskadiget, bedes du gemme emballagen til enhver inspektion, der måtte være nødvendig.
Jetpak er ikke ansvarlig for skader forårsaget af iboende fejl ved varerne, skader som følge af utilstrækkelig emballering eller af en offentlig myndighedshandling foretaget i forbindelse med ind-, ud- eller transit af forsendelsen.

Generelle transportvilkår

Reklamation


Indsæt dit krav i DKK
klik for at bekræfte