Claim

Alla anspråk mot Jetpak måste göras skriftligen:
inom 14 dagar från mottagandet av varorna i händelse av skada eller partiell förlust av försändelsen.
inom 21 dagar efter leverans av varorna i händelse av försening av leveransen.
inom 120 dagar från datumet för utfärdandet av flygfraktsedeln i händelse av total förlust (fullständig utebliven leverans) av försändelsen.

Vid försvunna, delvis förlorade eller skadade varor ska Jetpaks kundtjänst kontaktas innan varorna returneras, säljs eller repareras.
Om varan är skadad, vänligen spara förpackningen för eventuell inspektion.
Jetpak ansvarar inte för skador som orsakats av inneboende defekter hos varorna, skador på grund av otillräcklig packning eller av en myndighetshandling som utförts i samband med in-, ut- eller transitering av försändelsen.

Allmänna transportvillkor

PLEASE NOTE!
Due to annual leave/summer holidays you may experience slower response from our team.

If urgent, please contact your local Jetpak office.

Reklamation

Inköpsfakturan
Klicka för att bekräfta