Generelle transportvilkår

Disse generelle vilkår gælder for alle Jetpaks transporttjenester. I disse generelle vilkår henviser "forsendelse" til alle dokumenter, fragtgods eller pakker, der transporteres af Jetpak på foranledning af dig som "afsender" med det formål at levere.

Ret til indsigt 

Jetpak forbeholder sig retten til at åbne og kontrollere forsendelsen for at sikre, at indholdet svarer til den deklaration, som afsenderen har afleveret. Jetpak forbeholder sig videre retten til når som helst at kontrollere den deklarerede vægt og volumen.

Afhentning og levering 

07:00 – 16:59 lokal tid, mandag til fredag til normal takst
08:00 – 16:59 i Finland
17:00 – 06:59 lokal tid, mandag til fredag, weekend og helligdage mod en tillægsafgift
17:00 – 07:59 i Finland

Volumenvægt 

Hvis forsendelsens volumenvægt (beregnet i henhold til nedenstående) er højere end den faktiske vægt, anvendes volumenvægten til at beregne transportomkostningerne.

1 m3 = 200 kg til flytransport
1 m3 = 280 kg til kurertransport

Øvrigt 

Hvis en bestemmelse i disse vilkår erklæres eller betragtes som ineffektiv, ugyldig eller ikke kan håndhæves helt eller delvist, vil de resterende bestemmelser fortsat gælde fuldt ud.

Gældende lov 

Eventuelle tvister, der opstår på grund af eller i forbindelse med disse generelle vilkår, skal afgøres af domstolene på Jetpaks primære forretningssted og er underlagt lovgivningen i dette land.

Til kurerforsendelse 

Jetpak følger den aftalte forretningspraksis i følgende juridiske aftaler

Klik og læs mere