Transport

Transport 

Jetpak forbeholder sig retten til at transportere forsendelsen med alle tilgængelige midler, såfremt det ikke strider imod instruktionerne angivet på fragtbrevet. I spørgsmål om erstatningsansvar forudsætter Jetpak, at ansvarsbegrænsningerne i Warszawakonventionen og Montrealkonventionen gælder. Til dette formål betragtes ”flytransport” som hele den tid forsendelsen er i Jetpaks eller deres repræsentants behandling, tilsyn eller besiddelse og uden hensyn til transport- og opbevaringsmåde.