Transport

Transport 

Jetpak förbehåller sig rätten att transportera försändelsen med alla tillgängliga medel, såvida inte motstridiga instruktioner ges skriftligt på fraktsedeln. I fråga om skadeståndsansvar förutsätter Jetpak att ansvarsbegränsningarna i Warszawakonventionen och Montrealkonventionen gäller. För detta ändamål betraktas "flygtransport" som hela den tid försändelsen är i Jetpaks eller dess ombuds vård, tillsyn eller ägo och utan hänsyn till transport- eller förvaringssätt.