Transport

Transport 

Jetpak forbeholder seg retten til å transportere forsendelsen med alle tilgjengelige midler, med mindre motstridende instruksjoner er gitt skriftlig på følgeseddelen. Ved spørsmål om skadeansvar forutsetter Jetpak at ansvarsbegrensningene i Warszawa-konvensjonen og Montreal-konvensjonen gjelder. For dette formål anses «flytransport» som hele den tiden forsendelsen er under Jetpaks eller dets agenters omsorg, tilsyn eller besittelse og uten hensyn til transport- eller lagringsmetoden.