Viktig information

Nedan hittar du information om våra allmänna villkor, bränsletillägg med mera.

Hittar du inte informationen du letar efter?
Ring oss på +46 77 570 00 00.

Kapacitetstillägg

På grund av avsevärt ökade leverantörskostnader och förändrade hanteringsprocesser har vi implementerat följande tillägg:

Tillägget gäller för samtliga flygprodukter inom specificerade belopp:
12,72 SEK / kg (avgiftsbelagd vikt)
• Minimum 149 SEK per AWB (per sändning)
• Maximum 789 SEK per AWB (per sändning)

Om du har frågor, tveka inte att kontakta vår kundservice kundservice@jetpak.se / +46 77 570 00 00) eller din säljare.

Bränsletillägg - flygtransporter

Förändringar i bränslepriserna har över tid bidragit till högre kostnader för transportindustrin. Jetpaks bränsletillägg är baserat utifrån vår faktiska kostnadsbild relaterad till flygfrakt och marktransporter med lastbilar.

Bränsletillägget är 13,94 SEK per kg (pr. 16. juni 2024).

När du bokar din Jetpak försändelse online eller via vår kundtjänst kommer du alltid få rätt slutsumman d.v.s. inklusive bränsletillägg exkl. moms.
Jetpak förbehåller sig rätten att justera bränsletillägg utan förvarning. Både mängden och varaktigheten av tillägget bestäms av Jetpak.

FS Surcharge (road)

Jetpak Fuel & Sustainability index är baserat på Sveriges Åkeriföretags index, med en 65/35 uppdelning mellan diesel + övriga kostnader och HVO + övriga kostnader" (www.akeri.se).

Indexet justeras varje månad, baserat på det faktiska indexet månaden innan.

Jetpak FS tilläggsavgift är fn 20,90% och gäller från 16. juni 2024.