Visselblåsning

VISSELBLÅSNING

Vi strävar efter att driva JETPAK på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller JETPAKs policys har vi inrättat en visselblåsartjänst. Genom detta kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

SÅ LÄMNAR DU DIN ANSÖKAN

Du kan lämna din anmälan via hemsideadressen wb.2secure.se där du måste ha företagskoden: ETU937 för att kunna logga in på Visselblåsningstjänsten.