Whistleblowing

Whistleblowing

Vi streber etter å jobbe med Jetpak på en langsiktig og bærekraftig måte. Vi er derfor dedikert til å sikre at uregelmessigheter som kan skade selskapet eller våre ansatte alvorlig bør avdekkes og etterforskes så raskt som mulig. Vi har satt opp en varslingstjeneste for å gjøre det enklere for de som ønsker å gi informasjon om uregelmessigheter som er i strid med gjeldende lov, etiske og moralske prinsipper eller Jetpaks retningslinjer. Gjennom dette systemet kan ansatte og partnere gi informasjon samtidig som de er garantert total anonymitet. Alle rapporter mottas og granskes av et eksternt selskap.

HVORDAN LAGER DU RAPPORTEN DIN

Du kan lage din melding via URLen wb.2secure.se hvor du trenger en firmakode: ETU937 for å logge på varslingstjenesten.