Farligt gods

När du bokar försändelse måste du som avsändare vara medveten om vilka farliga ämnen din försändelse kan innehålla.

För transport av farligt gods måste Jetpak uppfylla både nationella föreskrifter och internationella krav genom olika transportregelverk.

När du bokar en sändning måste du som avsändare vara medveten om de farliga ämnen som din sändning kan innehålla.

Avsändaren måste bl a säkra så att alla förpackningskrav uppfylls, med både märkning och emballage.

 

Du kan endast skicka ett urval av farligt gods via Jetpak och för att boka transport av farligt gods krävs att ni kontaktar Jetpak kundservice på 077-570 00 00. Vi klargör vad som gäller och erbjuder det bästa transportalternativet som är möjligt med flyg eller bil.