Farlig gods

Når du bestiller forsendelse, må du som avsender være klar over hvilke farlige stoffer forsendelsen din kan inneholde.

For transport av farlig gods må Jetpak oppfylle både nasjonale foreskrifter og internasjonale krav gjennom ulike transportregelverk.

Når du bestiller en forsendelse, må du som avsender være klar over innholdet i forsendelsen som kan inneholde farlige stoffer.

Avsender må bl a sikkre så att alla pakkningskrav oppfylles, både merking og emballasje.

 

Du kan bare sende et utvalg av farlig gods via Jetpak og for å bestille transport av farlig gods må du kontakte Jetpak kundeservice på 915 09 899. Vi avklarer hva som gjelder og tilbyr det beste transportalternativet som er mulig med fly eller bil.