Viktig informasjon

Nedenfor finner du informasjon om våre generelle vilkår og betingelser, drivstofftillegg og mer.

Finner du ikke informasjonen du leter etter?
Ring oss på 915 09 899.

Kapasitetstillegg

På grunn av betydelig økte leverandørkostader og endring i handling prosesser har vi innført kapasitetstillegg.

Kapasitetstillegget vil gjelde for alle fly produkter og være som følger:
• NOK 13,50 per kilo (fraktberegningsvekt)
• Minimum NOK 155,- per AWB (per sending)
• Maksimum NOK 849,00 per AWB (per sending)

Hvis du har spørsmål ta kontakt med vår kundeservice eller din salgsrepresentant. kundeservice@jetpak.no / 915 09 899

Drivstofftillegg

Endringer i drivstoffprisene har ført til økte totale kostnader for transportnæringen. Drivstofftillegget til Jetpak baseres på vårt faktiske kostnadsbilde knyttet til flyfrakt, bakketransport med lastebiler og bakketransport med budbiler.

Drivstofftillegget er 18,25 NOK/kg (pr. 16. september 2023)

Når du bestiller din Jetpakforsendelse her på nett eller via vår kundeservice, får du alltid den rette sluttsummen oppgitt. Det vil si inkludert drivstofftillegg, men eksklusive merverdiavgift.

Jetpak forbeholder seg retten til å justere drivstofftillegget uten forvarsel. Både mengde og varighet av tillegget bestemmes av Jetpak.

FS Surcharge (road)

Jetpak Groups Fuel & Sustainability indeks er basert på Sveriges Åkeriföretags indeks, med en fordeling 65/35 mellom diesel, bio diesel og øvrige kostnader (www.akeri.se)

Indeksen justeres månedlig basert på den faktiske indeks foregående måned.

Jetpaks FS charge vil være 27,30% og gjelder fra 16 september 2023.