Jetpak garanti

Pengarna tillbaka om vi är mer än en timme försenade

Leverans av paket med garanti

Jetpaks garanti gäller för vår snabbaste tjänst Jetpak Direct. Du får pengarna tillbaka om leveransen blir mer än en timme försenad, jämfört med den leveranstid som uppgivits vid bokningstillfället.

Garantin gäller inte om:

  • Försändelsen väger mer än 50 kilo
  • Avsändaren eller mottagare helt eller delvis bidragit till att garantin inte kan uppfyllas
  • Försändelsen blir försenad/förhindrad på grund av exempelvis tullklarering, väderleksförhållande, trafikolyckor eller trafikförseningar/inställda flyg
  • Omständigheter utanför Jetpaks kontroll såsom Force Majeure
  • Garantin omfattar inte följdskador såsom exempelvis kostnader för förlorad handelsvinst, förlorad marknad, personalkostnader eller liknande