Bæredygtig transport

- Sådan tager Jetpak ansvar for miljøet

Det er en naturlig og vigtig del af vores virksomhed at værne om miljøet. Fra det vi som individer kan gøre i hverdagen, til hvad vi hos Jetpak sammen kan påvirke – på kort og lang sigt.

Eksempel på vores bæredygtige løsninger: 

  • Hvis du sender en pakke med Jetpak, får du en CO2-deklaration per forsendelse, som selvfølgelig er en del af prisen
  • Vi uddanner vores chauffører i økonomisk kørsel og har indført automatisk måling af præcist brændstofforbrug i alle køretøjer
  • Transport gennemføres med nærmest tilgængelige køretøj og den bedst egnede flyafgang
  • For at mindske vores belastning af miljøet sender vi fakturaen via e-mail

Moderne fly med reduceret miljøpåvirkning 

Vi er fuldt bevidste om, at vi er i transportbranchen, der udleder CO2 og andre miljøpåvirkende stoffer. Selvom vores forretningsidé faktisk bygger på at transportere ting i uudnyttet plads på almindelige fly, som alligevel flyver efter planen med eller uden vores pakker. Vi ejer altså ingen fly i luften, men deler ressourcerne med andre virksomheder – en slags klog ”sam-transport”.

Vores virksomhed bygger på transport via fly og køretøjer, og det er inden for dette, at vi kan skabe størst forandring. De fly, som vores to største partnere bruger, er de mest moderne i branchen. Blandt andet anvendes nu Airbus 320 NEO, som relativt set har en reduceret påvirkning af miljøet med lavest mulig udledning af miljøskadelige stoffer.

Mere miljøvenlige køretøjer 

Når det kommer til vores køretøjer, så foregår der en løbende udskiftning af disse, og vi erstatter med de mest velfungerende og miljøvenlige alternativer. Der sker en gradvis overgang til mere miljøvenligt brændstof, og det er her Jetpak har mest fokus netop nu – f.eks. gas, el og biobrændsel HVO100 (genanvendelig biodiesel). Ved en overgang til sidstnævnte kan de nuværende køretøjer anvendes hele deres levetid, hvilket er positivt set fra et bæredygtigt perspektiv. Brugen af elbiler (EVs) er blevet evalueret og vil blive brugt mere og mere, hvor det er muligt rækkeviddemæssigt i forhold til vores kunders behov, og lige nu ruller vores første elbiler på områder i Norge og Sverige.

Nogle andre eksempler på hvad vi gør for miljøets skyld: 

Alle kontorer følger vores retningslinjer og bruger for eksempel grøn el, affaldssorterer, reducerer antallet af rejser ved at benytte videokonferencer, miljøklassificerede tjenestebiler og eldrevne trucks til lastning af fly. Ved indkøb vælger vi miljømærkede produkter, og vi uddanner hele personalet.

Kvalitets- og miljøcertificeret 

Jetpak er kvalitets- & miljøcertificeret. En naturlig del af vores miljøarbejde er, at vi hele tiden finder nye og flere steder at mindske vores miljøpåvirkning.

Her kan du downloade vores kvalitetscertifikater:

Certifikat Kvalitet SS-EN ISO 9001:2015 (PDF)

Certifikat Miljø SS-EN ISO 14001:2015 (PDF)

Sustainability report 2023 Jetpak Top Holding AB