Ansvarsbegrænsning

Ansvarsbegrænsning 

Hvis transporten omfatter en slutdestination eller et ophold i et andet land end afsenderlandet, gælder Warszawakonventionen og Montrealkonventionen. I de tilfælde Montrealkonventionen anvendes, har den forrang fremfor Warszawakonventionen og alle nationale bestemmelser, der er uforenelige eller modstridende til konventionen. Disse konventioner regulerer og begrænser i de fleste tilfælde transportørens ansvar for tab, skade eller forsinkelse af gods. Transport, i henhold til disse generelle vilkår, er underkastet bestemmelserne om ansvar i Warszawakonventionen og Montrealkonventionen, hvis ikke transporten er en ”international transport” i henhold til konventionerne.

For national transport begrænses Jetpaks ansvar i henhold til bestemmelserne i NSAB 2015.

I det omfang det ikke strider imod ovenstående, er transport, i henhold til disse generelle vilkår, også underkastet nationale love om implementering af konventionerne, myndighedsbestemmelser, flyvirksomhedernes generelle transportvilkår samt Jetpaks takster, regler, bestemmelser og vilkår. Jetpaks aktuelle takster, regler, bestemmelser og vilkår kan udleveres ved forespørgsel.

For kurertransport anvendes NSAB 2015 (Nordisk speditørforbunds generelle bestemmelser) samt landespecifikke love og bestemmelser.

Tidsgaranti for transport i henhold til NSAB 2015 gælder kun, hvis Jetpak har accepteret dette skriftligt.