Ansvarsbegränsning

Ansvarsbegränsning 

Om transporten inbegriper en slutdestination eller ett uppehåll i ett annat land än avsändningslandet, gäller Warszawakonventionen och Montrealkonventionen. I de fall Montrealkonventionen tillämpas har den företräde framför Warszawakonventionen och alla nationella bestämmelser som är oförenliga eller motstridiga till konventionen. Dessa konventioner reglerar och begränsar i de flesta fall transportörens ansvar för förlust, skada eller försening av gods. Transporter enligt dessa allmänna villkor är underkastade bestämmelserna om ansvar i Warszawakonventionen och Montrealkonventionen om inte transporten är en "internationell transport" enligt konventionerna. För nationella transporter begränsas Jetpaks ansvar i enlighet med bestämmelserna i NSAB 2015.

I den mån det inte strider med ovanstående är transport enligt dessa allmänna villkor också underkastade nationella lagar om implementering av konventionerna, myndighetsbestämmelser, flygbolagens allmänna transportvillkor samt Jetpaks taxor, regler, bestämmelser och villkor. Jetpaks aktuella taxor, regler, bestämmelser och villkor kan erhållas på begäran.

För budtransporter tillämpas NSAB 2015 (Nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser) samt landspecifika lagar och bestämmelser.  Tidsgaranti för transport enligt NSAB 2015 gäller endast om Jetpak har enats om detta skriftligen.