Farligt gods

Farligt gods og værdifuldt gods 

Generelt transporterer Jetpak ikke farligt gods. Der findes dog visse undtagelser, såsom transport af tøris og varer, der opbevares i tøris, hvor særlige vilkår gælder for indholdsdeklaration, emballage og mærkning af varerne. Afsenderen skal bekræfte, at den indleverede indholdsdeklaration er korrekt, og at transporten opfylder IATAs Dangerous Goods Regulations (DGR) og den europæiske aftale om international transport af farligt gods på vejen (ADR). Afsenderen har det fulde ansvar for, at vilkårene opfyldes. Jetpak forbeholder sig retten til at opkræve en tillægsafgift for skjult farligt gods.

Kontakt Jetpaks kundeservice for information om andre undtagelser for farlig gods.

Hvis forsendelsen indeholder særligt følsomme eller værdifulde varer skal Jetpak informeres, inden der indgås en aftale. En højere deklareret værdi på forsendelsen gælder kun, hvis det er blevet skriftligt godkendt af Jetpak før transport af forsendelsen.