Farlig gods og verdifullt gods

Farlig gods og verdifullt gods 

Generelt transporterer ikke Jetpak farlig gods. Det finnes imidlertid noen unntak, som transport av tørris og varer som oppbevares i tørris, der spesielle vilkår gjelder for innholdsdeklarasjonen, emballasjen og merkingen av varene. Avsenderen skal bekrefte at innholdsdeklarasjonen er korrekt og at transporten er i samsvar med IATA:s Dangerous Goods Regulations (DGR) og den europeiske overenskomsten om internasjonal transport av farlig gods på vei (ADR). Avsenderen har fullt ansvar for at vilkårene er oppfylt. Jetpak forbeholder seg retten til å ta et tilleggsgebyr for skjult farlig gods.

Kontakt Jetpaks kundeservice for informasjon om andre unntak for farlig gods.

Hvis forsendelsen inneholder spesielt sensitive eller verdifulle varer, må Jetpak informeres på åpningstidspunktet, før noen avtale inngås. En høyere deklarasjonsverdi av forsendelsen gjelder bare hvis den er skriftlig godkjent av Jetpak før forsendelsen transporteres.