Vilkår

Nedenfor finner du informasjon om våre generelle vilkår, drivstofftillegg med mer.

Savner du noe informasjon?
Ring oss på +47 915 09 899

Generelle betingelser:

Luftfartstillatelse
Montreal-konvensjonen
Alltrans 2007 (Svensk Transportforbund)
Allbud 98 (Svensk transportforbund)
NSAB 2015