Generelle transportvilkår

Disse generelle vilkårene gjelder for alle Jetpaks transporttjenester. I disse generelle vilkårene refererer «forsendelse» til alle dokumenter, kolli eller pakker som blir transportert av Jetpak på oppdrag av deg som «avsender» med det formål å tilby Jetpaks tjenester.

Rett til å inspisere 

Jetpak forbeholder seg retten til å åpne og kontrollere forsendelsen for å sikre at innholdet stemmer overens med deklarasjonen fra avsenderen. Jetpak forbeholder seg videre retten til når som helst å kontrollere den deklarerte vekten og volumet.

Henting og levering 

Kl. 07:00–16:59 lokal tid, mandag til fredag til normale avgifter.
Kl. 08:00–16:59 i Finland.
Kl. 17:00–06:59 lokal tid, mandag til fredag, ukeslutt og helligdager mot en tilleggsavgift.
Kl. 17:00–07:59 i Finland.

Volumvekt 

Hvis volumvekten på forsendelsen (beregnet nedenfor) er høyere enn den faktiske vekten, brukes volumvekten til å beregne transportkostnaden.

1 m3 = 200 kg for flytransport
1 m3 = 280 kg for budtransport

Drivstofftillegg 

Jetpaks drivstofftillegg finner du her

Annet 

Hvis noen av bestemmelsene i disse generelle vilkårene tolkes eller anses å være ineffektive, ugyldige eller blir ikke håndhevet i sin helhet eller delvis, vil de gjenværende bestemmelsene fortsette å gjelde i sin helhet.

Gjeldende lov 

Eventulle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med disse generelle vilkårene skal avgjøres av domstoler på Jetpaks hovedvirksomhet og regulert av lovene i det landet.