Force Majeure

Force Majeure

Hvis Jetpak ikke kan utføre en tjeneste i henhold til avtale som skyldes omstendigheter utenfor Jetpaks kontroll, som ikke kunne vært forutsett eller med rimelighet overvunnet, anses denne omstendigheten som en gyldig grunn for Jetpak til å utføre gjeldende leveranser på et senere tidspunkt, uten straff eller annen erstatning til noen av partene. Slike omstendigheter inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, krig, naturkatastrofer, nasjonal unntakstilstand, beslutninger tatt av regjeringer eller myndigheter eller lignende handlinger. Hvis Jetpak på grunn av disse omstendighetene eller handlingene ikke kan oppfylle sine kontraktsforpliktelser i en periode på mer enn seks (6) måneder, er ikke Jetpak lenger bundet av sine forpliktelser i henhold til avtalen og er ikke erstatningspliktig overfor kunden. Jetpak skal informere kunden skriftlig om dette.