Avsenderens ansvar

Avsenderens ansvar

Ved å kjøpe tjenesten og gi Jetpak en forsendelse, godkjenner avsenderen disse generelle vilkårene. Enkelte internasjonale traktater, som for eksempel Warszawa-konvensjonen og Montreal-konvensjonen, kan brukes på forsendelsen og kan begrense Jetpaks ansvar for skade, tap eller forsinkelse i henhold til ansvarsbegrensningen nedenfor.

Avsenderen gir Jetpak fullmakt til å fungere som agent for import/eksportkontroll og tollhåndtering. Det er avsenderens ansvar å fremskaffe passende dokumentasjon for å sikre fortolling der det er aktuelt. Jetpak har rett til å betale alle avgifter og skatter for forsendelsen, på vegne av avsenderen, i henhold til gjeldende bestemmelser. Jetpak har rett til å kreve tilbake alle disse kostnadene fra avsenderen, inklusive eventuelle ekspedisjonsgebyrer.

Avsenderen er ansvarlig for at varene er korrekt pakket, merket og adressert for å sikre trygg transport med normal transporthåndtering. Både innholdet og emballasjen skal kontrolleres når varene leveres.

For at Jetpak skal kunne utføre sine tjenester innen avtalt tid, godtar avsenderen også:

(1) å sikre at det kun er autorisert personell som skal håndtere forsendelsen mens den er under avsenderens tilsyn (inklusive forberedelse, lagring og transport).

(2) å tillate at forsendelsen blir undersøkt av sikkerhetsmessige årsaker.

(3) å bekrefte at forsendelsen ikke inneholder forbudte artikler.

(4) å skriftlig varsle alle endringer i sikkerhetsrutinene til den sikkerhetsgodkjente speditøren, dvs. Jetpak.