Pris og betalingsvilkår

Pris og betalingsvilkår 

Jetpak utfører normalt årlige prisjusteringer, med mindre annet ikke er avtalt. Jetpak forplikter seg til å informere avsenderen om prisforandringer minst tretti (30) dager [i Norge fjorten (14) dager] i forveien. Jetpak har dessuten rett til å utføre prisjusteringer forårsaket av økte kostnader som ikke har vært mulige å forutse. Slike kostnader kan omfatte skatter, økte drivstoffpriser eller endringer i valutakurser. Alle ekstra uventede avgifter, som broavgifter, fergetillegg, rushtidavgifter eller andre typer offentlige avgifter faktureres etter det faktiske beløpet.

Hvis det må utstedes en påminnelse eller et kravbrev, tilkommer det tilleggsgebyrer. Hvis avsenderen vil sende fakturaen til en annen part, vil det bli belastet et gebyr. Hvis det oppstår en tvist, er avsenderen alltid ansvarlig for betalingen.

Den siste versjonen av Jetpaks generelle vilkår er alltid gjeldende, og er tilgjengelig på www.jetpak.com. Jetpak forplikter seg til å informere avsenderen om alle større endringer i vilkårene minst tretti (30) dager [i Norge fjorten (14) dager] i forveien.