Krav

Krav 

Alle krav mot Jetpak må gjøres skriftlig:

(i)  innen 14 dager etter mottak av varene i tilfelle skade eller tap av en del av forsendelsen.

(ii) innen 21 dager etter levering av varene ved forsinkelse av forsendelsen.

(iii) innen 120 dager fra datoen for utstedelse av følgeseddelen i tilfelle totaltap (total manglende levering) av forsendelsen.

Ved tapt, delvis tapt eller skadet gods, må Jetpaks kundeservice kontaktes før varene sendes tilbake, selges eller repareres. Hvis varene er skadet, må du ta vare på emballasjen for nødvendig inspeksjon dersom det skulle bli aktuelt. Jetpak er ikke ansvarlig for skader forårsaket av iboende feil med varene, skader på grunn av utilstrekkelig emballasje eller handlinger fra en offentlig myndighet utført i forbindelse med import, eksport eller transitt av forsendelsen.

Jetpak er ikke ansvarlig for noen annen part enn avsenderen.