Anspråk

Anspråk 

Alla anspråk mot Jetpak måste göras skriftligt:

(i)  inom 14 dagar från mottagandet av varorna i händelse av skada eller förlust av en del av försändelsen

(ii) inom 21 dagar efter leveransen av varorna vid försening av försändelsen

(iii) inom 120 dagar från datumet för utfärdandet av fraktsedeln i händelse av total förlust (total icke-leverans) av försändelsen

I händelse av förlorat, delvis förlorat eller skadat gods, ska Jetpaks kundtjänst kontaktas innan varorna skickas tillbaka, säljs eller repareras. Om varorna är skadade, spara emballaget för nödvändig inspektion i förekommande fall. Jetpak ansvarar inte för skador som orsakas av inneboende defekter i varorna, skador på grund av otillräcklig förpackning eller åtgärd av en offentlig myndighet som utförts i samband med införsel, utförsel eller transitering av försändelsen.

Jetpak är inte ansvarigt gentemot någon annan part än avsändaren.