Claims

Krav 

Alle krav mod Jetpak skal gøres skriftlig:

(i)  inden for 14 dage fra modtagelse af varerne i forbindelse med skade eller tab af en del af forsendelsen

 (ii) inden for 21 dage efter leveringen af varerne ved forsinkelse af forsendelsen

(iii) inden for 120 dage fra datoen for udstedelse af fragtbrevet i forbindelse med samlet tab (total ikke-levering) af forsendelsen

I tilfælde af tabt, delvist tabt eller skadet gods skal Jetpaks kundeservice kontaktes inden varerne sendes retur, sælges eller repareres. Hvis varerne er beskadiget, skal du opbevare emballagen til den nødvendige inspektion, hvis det er relevant. Jetpak er ikke ansvarlig for skader, der er forårsaget af eksisterende defekter i varerne, skader på grund af utilstrækkelig indpakning eller håndtering af en offentlig myndighed, der udføres i forbindelse med indførsel, udførsel eller transit af forsendelsen.

Jetpak er ikke ansvarlig over for nogen anden part end afsenderen.