For courier shipments

For courier shipments 

Jetpak follows the agreed business practices covered in the following legal agreements

COMMON FOR THE NORDICS:

 • NSAB 2015
 • Warsaw Convention
 • CRM Convention
 • Montreal Convention
 • International Civil Aviation Organization
 • International Air Transport Association
 • European Road Transport Regulation on dangerous goods
 • Country specific laws

SWEDEN:

 • Alltrans 2007
 • Allbud 98
 • Luftfartslag

FINLAND:

 • Ilmailulaki 864/2014
 • Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä21.7.2006/693, korvataan 1.7.2018 --> Laki liikenteen palveluista 320/2017
 • Turva-asetus (EY) N:o 300/2008 (koonnos)

NORWAY:

• Lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart
• Lov av 20. desember 1974 nr. 68 om veifraktavtaler
• SDR-verdien fastsettes daglig av Det internasjonale valutafondet (IMF) på grunnlag av et veid gjennomsnitt av et utvalg valutaer, jf. luftfartsloven § 10-22 (7) og sjøloven § 505. SDR-verdien fås opplyst ved henvendelse til Norges Bank eller www.imf.org og var 5. April 2018
NOK 11,39.
• Lov av 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted
• Lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift