Force Majeure

Force Majeure 

Hvis Jetpak ikke kan udføre en tjeneste i henhold til aftalen, og det afhænger af omstændigheder uden for Jetpaks kontrol, som ikke kunne forudses eller med rimelighed overvindes, betragtes denne omstændighed som en gyldig grund for, at Jetpak kan udføre de berørte leverancer på et senere tidspunkt uden konsekvenser eller anden erstatning til den anden part. Sådanne omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, strejke, krig, naturkatastrofer, national undtagelsestilstand, beslutninger taget af regeringer eller myndigheder eller lignende handlinger. Hvis Jetpak, på grund af disse omstændigheder eller handlinger, ikke er i stand til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser i en periode på mere end seks (6) måneder, er Jetpak ikke længere bundet af sine forpligtelser i henhold til aftalen og har ingen erstatningspligt over for kunden. Jetpak skal informere kunden skriftligt om dette.