Afsenderens ansvar

Afsenderens ansvar

Ved at købe tjenesten og give Jetpak en forsendelse godkender afsenderen disse generelle vilkår. Visse internationale konventioner, for eksempel Warszawakonventionen og Montrealkonventionen, kan anvendes på forsendelsen og kan begrænse Jetpaks ansvar for skade, tab eller forsinkelse i henhold til nedenstående punkt om ansvarsbegrænsning.

Afsenderen giver Jetpak fuldmagt til at agere som repræsentant for import/eksportkontrol og toldhåndtering. Det er afsenderens ansvar at fremlægge passende dokumentation for at sikre, at tolddeklareringen er gyldig. Jetpak berettiges at betale alle afgifter og skatter for forsendelsen, i henhold til gældende bestemmelser, på afsenderes vegne. Jetpak har ret til at tilbagekræve alle disse omkostninger fra afsenderen, inklusive eventuelle håndteringsafgifter.

Afsenderen er ansvarlig for, at godset er korrekt pakket, mærket og adresseret for at sikre en tryg transport med normal transporthåndtering. Både indholdet og indpakningen skal kontrolleres, når varerne leveres.

For at Jetpak skal kunne udføre sine tjenester inden for aftalte tid accepterer afsenderen også at:

(1)    sikre at kun autoriseret personale håndterer forsendelsen, mens den er under afsenderens opsyn (inklusive forberedelse, lagring og transport)
(2)    tillade at forsendelsen undersøges af sikkerhedsmæssige årsager
(3)    bekræfte at forsendelsen ikke indeholder forbudte artikler
(4)    skriftligt meddele alle ændringer i sikkerhedsprocedurerne til den sikkerhedsgodkendte speditør, dvs. Jetpak