Avsändarens ansvar

Avsändarens ansvar 

Genom att köpa tjänsten och ge Jetpak en försändelse, godkänner avsändaren dessa allmänna villkor. Vissa internationella fördrag, till exempel Warszawakonventionen och Montrealkonventionen kan tillämpas på försändelsen och kan begränsa Jetpaks ansvar för skada, förlust eller dröjsmål enligt nedanstående punkt om ansvarsbegränsning.

Avsändaren ger Jetpak fullmakt att agera som ombud för import/exportkontroll och tullhantering. Det är avsändarens ansvar att tillhandahålla lämplig dokumentation för att säkerställa tullklareringen i tillämpliga fall. Jetpak berättigas att betala alla avgifter och skatter för försändelsen, enligt gällande bestämmelser, på avsändarens vägnar. Jetpak har rätt att återkräva alla dessa kostnader från avsändaren, inklusive eventuella hanteringsavgifter.

Avsändaren ansvarar för att godset är korrekt emballerat, märkt och adresserat för att säkerställa trygg transport med normal transporthantering. Både innehållet och förpackningen ska kontrolleras när varorna levereras.

För att Jetpak ska kunna utföra sina tjänster inom avtalad tid, godtar avsändaren även att:

(1)  säkerställa att endast behörig personal hanterar försändelsen medan den är under avsändarens tillsyn (inklusive förberedelse, lagring och transport)

(2)  tillåta att försändelsen får undersökas av säkerhetsskäl

(3)  Intyga att försändelsen inte innehåller förbjudna artiklar

(4)  skriftligt meddela alla förändringar i säkerhetsrutinerna till den säkerhetsgodkända speditören, d.v.s. Jetpak