Personuppgifter

Behandling av personuppgifter 

Jetpak behandlar personuppgifter för att fullgöra sina åtaganden under hantering och administration av försändelser, betalningar och statistisk analys som normalt utförs som en del av Jetpaks fortlöpande förbättring av sina tjänster. Jetpak är personuppgiftsansvarig och förbinder sig att följa tillämplig lagstiftning om dataskydd vid behandlingen av dessa personuppgifter.