Pris och betalningsvillkor

Pris och betalningsvillkor 

Jetpak utför normalt årliga prisjusteringar, om inte annat avtalats. Jetpak åtar sig att informera avsändaren om prisförändringar minst trettio (30) dagar [i Norge fjorton (14) dagar] i förväg. Dessutom har Jetpak rätt att utföra prisjusteringar orsakade av ökade kostnader som inte varit möjliga att förutse. Sådana kostnader kan omfatta skatter, ökade bränslepriser eller förändringar i valutakurser. Alla extra oväntade avgifter, såsom broavgifter, färjetillägg, trängselavgifter eller andra typer av myndighetsavgifter faktureras efter det faktiska beloppet.

Om en påminnelse eller ett kravbrev måste utfärdas, tillkommer extra avgifter. Om avsändaren vill skicka fakturan till en annan part, debiteras en avgift. Om en tvist uppstår är avsändaren alltid ansvarig för betalningen.

Den senaste versionen av Jetpaks allmänna villkor är alltid den som gäller och finns tillgänglig på www.jetpak.com. Jetpak åtar sig att informera avsändaren om alla större förändringar av villkoren minst trettio (30) dagar [i Norge fjorton (14) dagar] i förväg.