Företagens sociala ansvar

Jetpaks kärnvärden:
Enkelhet, engagemang och excellens är grundläggande för företagets ansvar gentemot kunder och anställda.

Vårt mål är att varje medarbetare ska känna att deras arbetsinsats värderas och att de är en viktig del av teamet för att leverera vårt kundlöfte.

ARBETSMILJÖ

Jetpak ansvarar för att hantera den påverkan vår verksamhet har på våra anställdas hälsa, utveckling och säkerhet. God fysisk och psykisk hälsa är en förutsättning för att nå toppresultat. Jetpak strävar efter att få varje anställd att känna sig värderad och uppskattad för sin arbetsprestation. Medarbetarna erbjuds också tydliga personliga utvecklingsmöjligheter. Jetpaks utbildningssystem fungerar som ett stöd i detta utvecklingsarbete. Vidare genomför vi en årlig medarbetarundersökning för att förbättra arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheterna för våra medarbetare.

SOCIALT ANSVAR

Som företag är vi ansvariga för hur våra handlingar påverkar samhället. Vi strävar efter att uppmuntra till en positiv påverkan genom olika program inklusive trafiksäkerhet i samarbete med Rikssällskapet för Trafiksäkerhet (NTF). Vi samarbetar också med det svenska utbildningssystemet, kämpar för sponsrings- och mentorskapsprogram och handleder examensarbeten. Dessutom arbetar vi tillsammans med Linköpings universitet och deltar i fallstudier och forskningsprojekt.

ETIK

Jetpaks "uppförandekod" ger en koncernövergripande sammanfattning av Jetpaks etiska riktlinjer och allmänna policyer. Guiden är utformad för att stödja människor i deras arbete och beskriver bland annat hur man gör sunda och lönsamma affärer, god etik och hur man bidrar till en hållbar utveckling i samhället.