Corporate Social Responsibility

Jetpaks kjerneverdier:
Enkelhet, engasjement og fortreffelighet er grunnleggende for selskapets ansvar overfor kunder og ansatte.

Vårt mål er at alle ansatte skal føle at deres arbeidsinnsats blir verdsatt og at de er en viktig del av teamet for å levere kundeløftet vårt.

ARBEIDSMILJØ

Jetpak er ansvarlig for å administrere innvirkningen vår virksomhet har på våre ansattes helse, utvikling og sikkerhet. God fysisk og psykisk helse er en forutsetning for å oppnå toppresultater. Jetpak forsøker å få alle ansatte til å føle seg verdsatt og verdsatt for sin arbeidsprestasjon. Ansatte tilbys også klare personlige utviklingsmuligheter. Jetpak Business School fungerer som en støtte i dette utviklingsarbeidet. Videre gjennomfører vi en årlig medarbeiderundersøkelse for å styrke arbeidsmiljøet og utviklingsmulighetene for våre ansatte.

SAMFUNNSANSVAR

Som selskap er vi ansvarlige for virkningen av våre handlinger på samfunnet. Vi streber etter å oppmuntre til en positiv innvirkning gjennom ulike programmer, inkludert trafikksikkerhet i samarbeid med det svenske National Society for Road Safety (NTF). Vi samarbeider også med det svenske utdanningssystemet, forkjemper sponsor- og mentorprogrammer og veileder studentoppgavearbeid. I tillegg jobber vi sammen med Linköpings universitet, og deltar i casestudier og forskningsprosjekter.

ETIKK

Jetpaks 'atferdskodeks' gir et konsernomfattende sammendrag av Jetpaks etiske retningslinjer og generelle retningslinjer. Veilederen er laget for å støtte mennesker i deres arbeid, og beskriver blant annet hvordan man kan drive sunn og lønnsom virksomhet, god etikk og hvordan man kan bidra til en bærekraftig utvikling i samfunnet.