Corporate Social Responsibility

Jetpaks kerneværdier:
Enkelhed, Engagement og Excellence er grundlæggende for virksomhedens ansvar over for kunder og medarbejdere.

Vores mål er, at enhver medarbejder skal føle, at deres arbejdsindsats værdsættes, og at de er en vigtig del af teamet i at levere vores løfte til kunderne.

ARBEJDSMILJØ

Jetpak er ansvarlig for at styre den indflydelse, vores drift har på vores medarbejderes sundhed, udvikling og sikkerhed. Et godt fysisk og mentalt helbred er en forudsætning for at opnå topresultater. Jetpak søger at få enhver medarbejder til at føle sig værdsat og værdsat for deres arbejdsindsats. Medarbejderne tilbydes også klare muligheder for personlig udvikling. Jetpaks uddannelsessystem fungerer som en støtte i dette udviklingsarbejde. Derudover gennemfører vi en årlig medarbejderundersøgelse for at styrke arbejdsmiljøet og udviklingsmulighederne for vores medarbejdere.

SOCIALT ANSVAR

Som virksomhed er vi ansvarlige for indvirkningen af vores handlinger på samfundet. Vi bestræber os på at tilskynde til en positiv effekt gennem forskellige programmer. Vi samarbejder med det svenske uddannelsessystem, forkæmper sponsor- og mentorprogrammer og vejleder studerendes specialearbejde. Derudover arbejder vi sammen med Linköpings Universitet og deltager i casestudier og forskningsprojekter.

ETIK

Jetpaks 'Code of conduct' giver et koncerndækkende resumé af Jetpaks etiske retningslinjer og generelle politikker. Vejledningen er designet til at støtte mennesker i deres arbejde, og beskriver blandt andet, hvordan man driver sund og profitabel forretning, god etik, og hvordan man bidrager til en bæredygtig udvikling i samfundet.