Miljöansvar

Jetpaks övergripande miljöpolicy innehåller följande huvudpunkter:

Att proaktivt säkerställa att hänsyn till miljön är en integrerad del av vår verksamhet och sträva efter att ständigt förbättra vår verksamhet ur miljöledningssynpunkt

 • Att ta hänsyn till miljön i all affärsutveckling och affärsbeslut
 • Att arbeta med miljömål, utvärdering och uppföljning inom följande områden: Energieffektivitet i vår transportkedja
  Minskning av CO₂-utsläpp från våra fordon
  Upphandlingsprocesser för varor och tjänster
  Återvinning och resurshantering
  Utbildning och information

 • Att aktivt öka kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor hos medarbetare, kunder, leverantörer och andra partners
 • Att räkna aktivt miljöarbete som en merit vid val av partners
 • Att tillhandahålla öppen och korrekt miljöinformation till anställda, kunder, leverantörer och andra partners
 • För att säkerställa att Jetpaks ledning hålls ansvarig för efterlevnad av miljöpolicy och att ledningen främjar medarbetarnas idéer inom detta område

Vårt huvudsakliga miljöfokus är att minska utsläppen av bränsle och därmed minska vår påverkan på miljön. Företaget har ett aktivt miljöledningsprogram där vårt mål är att minska våra CO₂-utsläpp. Detta arbete inkluderar mätning av faktiska CO₂-utsläpp per km, per leverans och per fordon. Dessutom strävar vi efter att ständigt förnya vår fordonsflotta, använda elfordon och fossilfritt bränsle. Dessutom genomgår alla företagsförare och anställda utbildning i miljövänlig körning.