Miljøansvar

Jetpaks overordnede miljøpolitik omfatter følgende hovedpunkter:

At arbejde med miljømål, evaluering og overvågning på følgende områder:

  • Energieffektivitet i vores transportkæde
  • Reduktion af CO₂-emissioner fra vores køretøjer
  • Indkøbsprocesser for varer og tjenesteydelser
  • Genbrug og ressourcestyring
  • Uddannelse og information
  • At aktivt øge viden og bevidsthed om miljøforhold blandt medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere
  • At tælle aktiv miljøledelse som en merit ved udvælgelse af samarbejdspartnere
  • At give åbne og nøjagtige miljøoplysninger til medarbejdere, kunder, leverandører og andre partnere
  • At sikre, at Jetpaks ledelse holdes ansvarlig for overholdelse af miljøpolitikken, og at ledelsen fremmer medarbejdernes ideer på dette område

 

Vores primære miljøfokus er reduktion af brændstofemissioner og derved reducere vores påvirkning af miljøet. Virksomheden har et aktivt miljøledelsesprogram, hvor vores mål er at reducere vores CO₂-udledning. Dette arbejde omfatter måling af faktiske CO₂-emissioner pr. km, pr. levering og pr. køretøj. Desuden bestræber vi os på løbende at forny vores bilflåde, bruge elektriske køretøjer og fossilfrit brændstof. Derudover gennemgår alle virksomhedens chauffører og medarbejdere en uddannelse i miljøvenlig kørsel.