Miljøansvar

Jetpaks overordnede miljøpolitikk omfatter følgende hovedpunkter:

 •  Å proaktivt sikre at hensyn til miljøet er en integrert del av vår virksomhet og streber etter å kontinuerlig forbedre vår virksomhet fra et miljøledelsessynspunkt
 • Å ta hensyn til miljøet i all forretningsutvikling og forretningsbeslutninger

Å jobbe med miljømål, evaluering og overvåking på følgende områder:

 • Energieffektivitet i vår transportkjede
 • Reduksjon av CO₂-utslipp fra våre kjøretøy
 • Anskaffelsesprosesser for varer og tjenester
 • Gjenvinning og ressursforvaltning
 • Utdanning og informasjon

 

 • Å aktivt øke kunnskap og bevissthet om miljøspørsmål blant ansatte, kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • Å regne aktiv miljøledelse som en fortjeneste ved valg av samarbeidspartnere
 • Å gi åpen og nøyaktig miljøinformasjon til ansatte, kunder, leverandører og andre partnere
 • For å sikre at Jetpaks ledelse holdes ansvarlig for etterlevelse av miljøpolitikk og at ledelsen fremmer ansattes ideer på dette området

Vårt hovedfokus på miljøet er reduksjon av drivstoffutslipp, og dermed redusere vår påvirkning på miljøet. Selskapet har et aktivt miljøledelsesprogram der vårt mål er å redusere CO₂-utslippene våre. Dette arbeidet inkluderer måling av faktiske CO₂-utslipp per km, per levering og per kjøretøy. Videre streber vi etter å kontinuerlig fornye vår bilpark, bruke elektriske kjøretøy og fossilfritt drivstoff. I tillegg gjennomgår alle firmasjåfører opplæring i miljøvennlig kjøring.