Generelt

UNNGÅ SKJULTE RISIKOER

Hvis en pakke har en varseletikett for farlig gods eller en varseletikett for forbrukere, kan det være et tegn på at det er farlig gods i pakken, eller at det har funnes tidligere. Også visse beskrivelser på andre dokumenter kan informere om at det kan være skjulte risikoer i godset.

Det finnes en lang liste over forsendelser hvor beskrivelsen er én av følgende, og du må spørre om innholdet for å få informasjon om hvorvidt det kan inneholde skjult farlig gods.

Noen eksempler:

• Reservedeler til biler
- kan inneholde motorer, oljer, bensin, aerosoler, brannslukkingsapparater osv.
• Campingutstyr
- kan omfatte gasskomfyr, doktorsprit, parafin, fyrstikker og nødraketter
• Kjemiske stoffer
- kan være etsende, brannfarlig, oksiderende og giftig
• Husholdningsartikler
- kan inneholde sterke rengjøringsmidler, aerosoler, maling, fyrstikker og lakk
• Maskindeler
- kan inneholde litiumbatterier, kvikksølv og gasstrykkbeholdere
• Sportsutstyr
- kan omfatte trykkbeholdere med gassutstyr for smørnig av ski, førstehjelpsskrin, lim og batterier
• Verktøykasser
- kan inneholde eksplosive artikler, aerosoler, lim, maling og verktøy med litiumbatterier
• Personlige artikler / håndbagasje
- kan inneholde en rekke artikler som er klassifisert som farlig gods og derfor må kontrolleres nøye.
• Reservedeler til fly
- kan inneholde oksygentanker, batterier, drivstoffpumper, aerosoler, redningsvester og flåter.