Generelt

UNDGÅ SKJULTE RISIKOER
Hvis en pakke har en advarselsmærkat for farligt gods eller et forbrugeradvarselsmærkat, kan det være et tegn på, at der er farligt gods i pakken, eller at der har været det før. Selv visse beskrivelser på andre dokumenter kan give oplysninger om, at der kan være skjulte risikoer i varerne.

Der er en lang liste over forsendelser, hvor beskrivelsen er én af følgende, og du skal sætte spørgsmålstegn ved indholdet for at finde ud af, om det kan indeholde skjult farligt gods.

Nogle eksempler:

 • Reservedele til biler
  - kan indeholde motorer, olier, benzin, spraydåser, ildslukkere osv.
 • Campingudstyr
  - kan indeholde gasovn, sprit, petroleum, tændstikker og nødraketter
 • Kemikalier
  - kan være ætsende, brandfarlige, oxiderende og giftige
 • Husholdningsartikler
  - kan indeholde stærke rengøringsmidler, spraydåser, maling, tændstikker og pudsemidler
 • Maskindele
  - kan indeholde litium-batterier, kviksølv og gastrykbeholdere
 • Sportsudstyr
  - kan omfatte trykbeholdere med gas, udstyr til voksbehandling af ski, førstehjælpskasser, lim og batterier
 • Værktøjskasser
  - kan indeholde eksplosive genstande, spraydåser, lim, maling og værktøj med litium-batterier
 • Personlige genstande / passagerers bagage
  - kan indeholde en række forskellige genstande, der er klassificeret som farligt gods og derfor skal de kontrolleres omhyggeligt.
 • Reservedele til fly
  - kan indeholde ilttanke, batterier, brændstofpumper, spraydåser, redningsveste og -flåder.