Farlig Gods Vei

FARLIG GODS PÅ VEI
For veitransporter gjelder regelverket ADR

For veitransport finnes det flere unntak sammenlignet med kravene til lufttransport.
Det avhenger blant annet av hvilke stoffer og mengden som skal sendes.

Dersom transporten også omfatter en sjøtransport, må kravene i sjøtransportforskriftene også være oppfylt.

For sjøtransport gjelder regelverket IMDG