Farligt gods på vej

FARLIGT GODS PÅ VEJ
For vejtransport er ADR-regelsættet gældende.

Når du booker en sending skal du som afsender være vidende om de farlige emner din sending kan indeholde. For vejtransport findes der dog flere undtagelser og lempelser sammenlignet med kravene for flytransport. Det kommer blandt andet an på hvilke emner og hvilken mængde du ønsker at transporter.

Såfremt transporten på vej er omfattet af en færgeoverfart, skal regelsættet for søtransport følges.

Regelsættet for søtransport hedder IMDG.